“Maitsev Tartu 2022” — veebruaris 23 Tartu restoranis

“Maitsev Tartu” on tartlaste ja linna külaliste poolt oodatud maitseelamuste kuu, mis toimub juba kaheksandat korda. Kogu veebruari jooksul saab nautida uusi toiduelamusi pakkuvat sõbraliku hinnaga kolmekäigulist erimenüüd suisa 23 Tartu restoranis, kus töötatakse just selle ettevõtmise jaoks lisaks tavamenüüle välja ka erimenüü.

Erimenüüd müüakse komplektina, kolme käigu hind jääb sel korral vastavalt restorani valikule vahemikku 20–25 eurot.

Erimenüüsid on võimalik nautida kuni 28. veebruarini 2022.

Toidunautlejad saavad hinnata restoranide pingutusi andes tagasisidet restoranide alalehel oleval hindamisskaalal. Hinnete alusel selgitatakse välja külastajate lemmik.

Hea klient, meie kõigi tervise huvides on väga oluline:

 • haigena (k.a lähikontaktsena) ning ka kergete haigusnähtude ilmnemisel (sh kerge nohu, kurguvalu, kurgu kriipimine, köha vms) püsi kodus!
 • kontrollitud avalikus ruumis peavad COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast
 • pese käsi
 • hoia vahet
 • ühiskasutatavates siseruumides kanna maski, maski võib eemaldada vaid lauas
 • isiklikuks kasutamiseks mõeldud joogi- ja sööginõusid ära jaga kaaslastega

Vaata täpsemalt kehtivaid piiranguid kriis.ee lehelt. Palume suhtuda tõsiselt Vabariigi Valitsuse kehtestatud reeglitesse.

Tartu linna vastutustundlikud toitlustus- ja majutusettevõtted kannavad tarbijamärgist “Siin on turvaline”. Tarbijamärgisega antakse teada, et restoran, kohvik või hotell on liitunud hea tahte kokkuleppega, mille töötasid välja Tartu linna toitlustusettevõtted eesmärgiga ühiselt pidurdada koroonaviiruse levikut. Märgise kasutamisega kinnitab ettevõte hea tahte leppest eranditeta kinnipidamist ja Terviseameti juhiste täitmist. Liitunud ettevõtted leiate: https://www.tartu.ee/et/tarbijamargis-siin-on-turvaline

Toidufotode autor on Silver Gutmann

Loosikampaania tingimused

 1. Loosikampaania “Maitsev Tartu 2022” (edaspidi Kampaania), mille käigus loositakse erimenüü hindajate vahel välja Tartu restorani kinkekaardid (a´25 eurot), korraldajaks on Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond (edaspidi Korraldaja). Kampaania reeglid ja mis tahes muudatused avalikustatakse veebileheküljel www.maitsevtartu.ee.

Kampaania periood

 1. Kampaania periood on 01.02.2022 – 28.02.2022. a.
 2. Kampaania korraldajal on õigus kampaania perioodi lühendada või pikendada. Vastav teave avaldatakse samal viisil nagu käesolevad reeglid.

Kampaanias osalemine

 1. Kampaanias osalemiseks tuleb tellida kampaanias osaleva restorani erimenüü ja täita e-hindamissedel veebileheküljel www.maitsevtartu.ee.
 2. Lisaks käesoleva Kampaania tingimustega nõustumisele annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku isikuandmetele (nimi, perekonnanimi, telefon) ligipääsuks auhinna edastamise eesmärgil.
 3. Kampaanias ei ole lubatud osaleda Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna ja Kampaanias osalevate restoranide töötajatel.

Auhinnad ja võitjate väljaselgitamine

 1. Auhindadeks on Tartu restorani kinkekaardid (a´25 eurot).
 2. Auhinnad loositakse juhuvaliku alusel kõikide Kampaanias osalejate vahel 07.03.2022. a. Korraldaja võtab telefoni teel võitjatega ühendust 07.03.2022. a.
 3. Kui Korraldajal ei ole võimalik endast olenemata põhjustel võitjaga hiljemalt 09.03.2022.a kella 16.00 ühendust saada, on Korraldajal õigus keelduda auhinna väljaandmisest.
 4. Auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega kompenseerita rahas.
 5. Korraldajal on õigus keelduda auhinna väljastamisest isikule, kes on rikkunud Kampaania reegleid.

Lõppsätted

 1. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega ja/või läbiviimisega tuleb edastada Kampaania Korraldaja aadressil Küüni 5, Tartu või e-posti aadressil evo@tartu.ee.